top of page

OM OSS

Advokatfirman Leo & Partners är en humanjuridisk byrå med inriktning på brottmål, migrationsrätt, tvångsvård och familjerätt. Med gedigen erfarenhet tillvaratar vi dina intressen och rättigheter under hela procesen.

Våra advokater

E7F333A8-5A89-49A8-9505-24BB7C1EA7A7.jpeg

LEUTRIM KADRIU  ADVOKAT & GRUNDARE 

Efter att fotbollsdrömmen grusades började Leutrim studera juridik vid Stockholms universitet och tog sin juristexamen i januari 2018. Han skrev sitt examensarbete om folkens självbestämmanderätt med fokus på Kosovo och Katalonien. Efter avslutade studier arbetade Leutrim på Advokatfirman Salmi & Partners åren 2018 - 2023 innan han år 2023 beslutade sig för att starta egen advokatverksamhet. Utöver sitt arbete som advokat har Leutrim sedan flera år tillbaka flera kommunala förtroendeuppdrag i sin hemkommun.

Brottmål: Offentlig försvarare, målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn.

 

Utlänningsrätt: Asyl, uppehållstillstånd pga arbete/anknytning, förvar, återkallelse av tillstånd/status, medborgarskap, utvisningsärenden med stöd av Lag (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar.

 

Tvångsvård: LVU, LVM, LPT, LRV.

 

Familjerätt:

Vårdnad, boende och umgänge

 

Förvaltarskap & Godmanskap

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

 

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, 

både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

 

För vidare information se www.advokatsamfundet.se.

bottom of page